Finanční podpora

FINANČNÍ PODPORA V ROCE 2022

Sociální služba Občanská poradna Pod křídly, id. 9152098 byla v letošním roce finančně podpořena:

– z Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022 na základě smlouvy č. D/0868/2022/ SOC- částkou 956.030,- Kč

– z Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro období 2020 – 2022, část A, na základě smlouvy č. D/2239/ 2022/ SOC částkou 80.300,- Kč

– z rozpočtu města Valašské Meziříčí finanční dotací v oblasti sociálních a zdravotních služeb pro rok 2022 částkou 116.000,- Kč

– z programu kofinancování sociálních služeb mikroregionu Valašskomeziříčsko- Kelečsko částkou 19.500,- Kč

– dotací z kapitoly 313 – MPSV – zajištění pomoci a péče o obyvatele Ukrajiny přicházejících ČR v důsledku války s Ruskou federací částkou 100.500 Kč

– dotací na poskytování sociální služby Mikroregionem Rožnovsko na základě smlouvy č. 13/ 2022 částkou 28.000 Kč

Za finanční podporu děkujeme.